Volunteering as an Educational Opportunity –  Service-learning in Youth Work and Schools

 

The conference took place on March 23-24, 2022 in Banská Bystrica.

The conference aim was to promote service-learning in formal and non-formal education and increase awareness about the role of service-learning concerning the development of the young generation of leaders of change. The conference's objective was to spread knowledge, share experiences about service-learning practice, and network with different stakeholders. The conference was designed for teachers, youth workers, students, and community partners interested in service-learning and presented outputs and results of the project international project EDUVOL. The conference was attended by almost 100 participants from all over Slovakia, Croatia, Hungary, Poland and Romania.

You can find the presentation Service learning - Learning through engagement (Edina Malkić, MIOS Tuzla) HERE and photo album from the conference HERE.

The output of the project are also videos about service learning, which you can find on our youtube:

- video in which you will learn what service learning is about
- video in which you will learn what materials and resources can help you implement a learning service in your organization

Contact: Veronika Kosková, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 0908 411 917

 

Dobrovoľníctvo ako vzdelávacia príležitosť - service learning v práci s mládežou a v školách

Konferencia sa uskutočnila 23. - 24. marca 2022 v Banskej Bystrici. 

Cieľom konferencie bolo propagovať service learning vo formálnom a neformálnom vzdelávaní a zvýšiť povedomie o úlohe service learningu pri výchove a vedení mladej generácie ako lídrov zmeny. Účelom konferencie bolo taktiež šíriť poznatky a zdieľať skúsenosti v aplikácii service learningu a naštartovať spoluprácu medzi rôznymi aktérmi formálneho a neformálneho vzdelávania. Konferencia bola určená pre učiteľov a učiteľky, pracovníkov a pracovníčky s mládežou, študentov a študentky a komunity so záujmom o service learning. Súčasťou konferencie bolo aj prezentovanie výstupov a výsledkov medzinárodného projektu EDUVOL. Konferencie sa zúčastnilo takmer 100 účastníkov z celého Slovenska, Chorvátska, Maďarska, Poľska a Rumunska.

Prezentáciu na tému Service learning - Learning through engagement (Edina Malkić, MIOS Tuzla) nájdete TU.

Fotoalbum z konferencie nájdete TU.

Výstupom projektu sú aj videá o service learningu, ktoré nájdete na našom youtube: 

  • video, v ktorom sa dozviete, o čom je service learning
  • video, v ktorom sa dozveite, aké materiály a zdroje vám môžu pomôcť zaviesť service learning vo vašej organizácii

Kontakt: Veronika Kosková, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 0908 411 917.

 

konfera 15cm